top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-03-26 Odins Bro

Odins Bro

Odins Bro er den nye bro over Odense Kanal. Der indvies søndag den 15. juni 2014 af Odenses borgmester, Anker Boye. 

Dagen før bliver der mulighed for at løbe en marathon eller halvmarathon på broen.

Odense Havn

Teknisk chef Steen Wøldike Gade fortalte om virksomheden Odense Havn og Lindø Industripark, der til sammen har 29 ansatte i administrationen og 22 i produktionen (16 kranførere + 6 øvrige maskinfører). Derudover er der også to medarbejdere ved Stigefærgen, foreløbigt året ud.

Havnen råder i alt over arealer på 6,5 mio. m2. Sejlløbet er 15,5 km lang i 7,5 m dybde hvortil der kommer 7 km fra Lindø og ud til Kattegat der er 11 m dybt.

- Vi har fået tilladelse til at udvide Lindø terminalen, der fortrinsvist benyttes til stykgods, sten og grus samt skrot til H.J. Hansen. Ved Odense Nord losseplads har vi et spulefelt, hvor vi kan lægge oprenset dynd til tørring.

Odense er i gang med en større byudvikling og den omfatter også havnen, hvor der bl.a. etableres et friluftsbad, nye boliger samt kontorer til liberalt erhverv. Der ud over er der også ved at blive etableret et stort Citycampus med nyt VUC, Erhvervsakademiet Lillebælt og flere andre uddannelsesinstitutioner.

- Og så får vi snart stibroen over jernbanen, som forbinder havnen med byen for cyklende og gående.

- Der er stadig tungt erhverv på havnen, men det vil efterhånden blive mindre, Aalborg Portland skal fx væk senest i 2021. Vi håber de vil med ud til Lindø, hvor der med den nye store udvidelse er rigtig mange muligheder. 

- Vi tror på at der i fremtiden vil komme mere gods ad søvejen, motorvejene har ikke kapacitet til fortsat vækst. 

- Lindø Industripark har i dag 75 lejere, med Fayard, Siemens, Bladt Industries, Vestas og Lorc som nogen af de største.

- Det nye Havnehus er administrationsbygning for virksomheden Odense Havn.

Bygningen er energimæssigt bygget til at leve op til kravene i BR 2015 og der er suppleret med 300 m2solceller.

Brovagten til Odins Bro er integreret i bygningen. Bygningen består af tre etager, hvor stueetagen indeholder ankomstareal, personalefunktioner, serviceafdeling og garage. På 1. sal er den tekniske afdeling og administrationen. Øverst i bygningen - i 2. sals højde - ligger havnekontoret samt brovagtens kommandobro, hvor der er udsigt til kanalen og til Odins Bro.

Da bygningen er etableret på blød bund er der rammet en del fundamentspæle i jorden. Tag og facade bæres af stålbjælker og taget er udformet med præfabrikerede trækonstruktioner, sluttede Steen Wøldike Gade.

Projektet
Herefter var det projektchef Stig Langsager fra Odense Kommunes by- og Kulturforvaltning, som fortalte om Odins Bro. Han er projektleder på kanalforbindelsen.

- Allerede for 60 år siden snakkede man om en bro over kanalen. Der har altid været et hul i ring 2 omkring Odense. Men nu er den 3,5 km vej- og broforbindelse endelig klar.

- Odin Bro er en del af et 3,5 km meter samlet vejanlæg med flere dæmninger og broer, som forlænger Rismarksvej (Ring 2) fra Otterupvej til Havnegade og videre til Ejbygade.- Vejen går fra krydset medlemmer Rismarksvej og Otterupvej først på en dæmning, så på en betonbro ud over Bispeengen. Herefter er det så stålbroen over kanalen, hvorefter vejen fortsætter langs Havnegade for at blive koblet på Ejbygade. Vejen er 4-sporet, og også den dobbeltrettede fodgænger- og cykelsti er lavet 4-sporet.

- For at skærme af for støj mod skoven er der etableret en støjvold på strækningen langs Havnegade. Ejbygade er gravet ned på en strækning for at undgå støjskærmene her, idet de ville have ødelagt udsigten fra husene i Skibhusene. På denne strækning er cykelstien dog ført oppe i højden.

- Man har overalt sørget for cyklister og fodgængere med trapper og ramper. Windelsvej er der også lavet tilslutning til.

- Broen på Skibhusvej hen over Ejbygade blev lavet sådan at fundamenterne og betonstøtter blev lavet først, og herefter lavede man selve broen, mens der stadig var jord under den. Til sidst gravede man ud under broen.

- Ved Otterupvej blev en rundkørsel overvejet, men den ville få for lille kapacitet til de ca. 30.000 biler, der ventes over broen pr. dag.

- Broen er bygget som en 28 meter bred dobbelt svingbro med en samlet spændvidde på næsten 200 meter og med en firesporet vejbane samt en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden.

- Der var en forudgående projektkonkurrence hvor broen blev udbudt sammen med det nye havnehus. Vi ønskede, at brovagten skulle integreres i vort nye hus. Huset er trekantet — det låner design fra broen og også den markante lysegrønne farve går igen.

- Det første stykke fra Otterupvej er lavet som en dæmning. Det er billigere end en bro, men ødelægger til gengæld noget natur. Det kunne vi i dette tilfælde få tilladelse til, ved at genetablere dobbelt så meget natur andre steder, og i praksis valgte vi at genetablere 5 gange så meget natur som erstatning for det tabte, fortæller Stig Langsager.

- Bispeengen har engang været en dyb sø og udgør stadig et engområde, som er svært at bygge på. Men vi startede med at lægge 4 m jord, som lå der i 1½ år, hvor jorden satte sig omkring 170 cm. Der forventes at ske yderligere sætninger under dæmningen i tidens løb, men det klarer vi ved at lægge asfalt på, hvor vejen skal mødes med broen, det er kun der man mærker sætningen, fortalte Stig Langsager,

- Den bløde undergrund har krævet fundering med betonpæle på 25 m længde. Dæmningens to vejbaner er forbundet. Der anvendes ikke et massivt betonprofil, men i stedet er profilet bygget med dragere og bjælker for at spare vægt.

- Stålbroen blev under pressens bevågenhed produceret i Kina af et firma, ZPMC, som er kendt for at bygge containerkraner, som de selv leverer i de forskellige have med deres egne skibe.

Derfor kunne de også selv sejle broen frem.

- Broens to fag svinger i en vinkel på 64 grader og kan vippe en anelse henholdsvis op og ned for at komme fri af hinanden på midten. De to brovinger roterer på et nyudviklet lejesystem.
Drejefunktionen har en stor donkraft i midten der kan løfte de 1.000 tons af brofagets 2.500 tons og resten drejes rundt af 4 store hydrauliske cylindre. Lejet er blankpoleret stålplade med en slags tefalbelægning med lav friktion.

- Hvor brofagene mødes på midten over Odense Kanal skydes dorne ind, så svingbroen låses og ligger fast. Hvis det uheldige skulle ske, at broen engang bliver påsejlet vil de indskudte dorne i broens samling på midten knække, og broen vil svinge op og dermed vil de 12 m brede betonsøjler i ophængningspunktet ikke blive skadet. Forhåbentligt bliver skaderne dermed ikke større, end at de vil kunne udbedres på stedet.


- Broen bemandes med en brovagt. Brovagten kommunikerer med skibstrafikken og betjener et avanceret styresystem, som styrer trafikken til lands og åbner og lukker broen, når der skal skibe gennem kanalen. Brovagten bliver bemandet fra kl. 05.30 til 22.00.

- Budgettet holder og tidsplanen holder. Det samlede budget på alle arbejder er 538 mio. kr., heraf brodelen udgør 373 mio. kr., vejdelen 110 mio. kr., arealerhvervelse 35 mio., uforudsete udgifter 20 mio. Staten betaler 125 mio. kr.

- Vi er også tilfredse med kvaliteten, der har været tilsyn med hele processen, også i Kina, og vi har også haft uvildigt tilsyn.

- Det forventes at broen skal åbnes 4-6 gange i døgnet og hver gang varer det mindst 12 minutter for cyklister og 9 minutter for bilister, hvortil kommer den tid, det tager for skibene at passere. Halvdelen er erhvervssejlads og den anden halvdel er lystsejlere, sidstnævnte må dog vente på forud fastlagte åbningstidspunkter, som ikke bliver i myldretiden.

- Tidligt i forløbet blev både tunnel og højbro overvejet som mulige alternativer, men de ville have været meget dyrere.

- Stålbroen er hul indvendig med mange skot, broen er bygget i sektioner. Der er installeret affugtningsanlæg for at hindre rust.

- Broen bliver saltet om vinteren. Men der er jo asfalt over stålet, som også er malet grundigt så det forventes ikke at medføre rustproblemer.


- Broen er købt til at holde i 100 år, men med vedligeholdelse undervejs kan den også holde længere sluttede Stig Langsager.

Elteknikken
Herefter hørte vi et indlæg om elteknikken i Odins Bro ved projektchef Henning Nielsen fra Lindpro, der har været leverandør af elinstallationer, styring og signalanlæg. Gadelys leveres af Energi Fyn og kommunen har selv leveret en 10/0,4 kV transformer.

- Jeg har været med fra dag ét, da vi skulle udregne tilbud på opgaven og har været med i 3-4 år. Det har været et sjovt projekt.

- Jeg har fulgt byggeriet. Broen blev bygget i sektioner og der gik et par måneder med transporten, hvor både lastning og losning var kompliceret. Brofagene blev losset på Lindø, for herefter at blive transporteret ind i kanalen på pramme. Det var spændende at følge, hvordan de blev løftet af og rullet på plads.

- Styringen af brovingerne er bygget op af plc’ere. Der er en maskintavle med et subpanel til at betjene broen ved hver brovinge, foruden styrepulten i brovagten.

- Der er master med signalanlæg til skibene placeret tæt på og igen 700 m længere ude. Der er advarselslamper ved svingfagene både på vejen og også til søfarten. Der er et særligt lysanlæg ved bommene og 150 m henne ad vejen er der igen en lysregulering.


- Hydraulikstationerne, der hver har 3 store elmotorer, har egen hovedtavle. Den hydrauliske drejemaskine arbejder med op til 300 bar tryk. Der er 4 drejecylindre.

- Vi har leveret tavler, nødgenerator, ups-anlæg, sikkerhedscentral, stikledninger og hovedkabel, lys- og kraftinstallationer, lynbeskyttelse, styringsanlæg, betjeningspult, farvandsregulering og trafikregulering, SRO anlæg, kameraovervågning samt PA-anlæg. Vi har leveret de 10 m lange bomme med gitter. Der er kabler og lysledere mv. i 7 stk. 150 mm rør, der er ført under kanalen.

- Der er ca. 250 stk. lysarmaturer, hvoraf små 200 er på undersiden af broen, som vil lyse ned på vandet — som igen vil give genskin på broen. Alt er LED.

- Brovingerne går 60 m ud over kanalen og 40 m den anden vej. De afbalanceres med beton.
Broen er CE-mærket som en maskine.


- Det har været et stort projekt for os i Lindpro. På et tidspunkt var vi 12 elektrikere i gang, og vi har leveret omkring 11.000 timer.

- Det var en stor oplevelse, da vi kunne dreje brovingerne ud den første gang. Det knagede en smule, men det virkede, sluttede Henning Nielsen.

Efter disse tre spændende indlæg var vi på rundvisning i huset og bagefter sørgede Lindpro med Finn Mikkelsen og Henning Nielsen i spidsen for en rundvisning på, i og omkring broen. Vi fik en tur helt ud til midten af Odense Kanal indvendigt i stålbroen gennem ca. 30 mandehuller inkl. tilhørende gymnastiske øvelser.

Tusind tak til Lindpro, Odense Havn og Odense Kommune og en speciel tak til Finn Mikkelsen for arrangementet af et helt fremragende besøg på Odenses nye bro!

Se mere om kanalforbindelsen: www.odense.dk/kanalforbindelsen

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.