top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-02-25 Fionia Lighting og Gartneriet PKM

Tirsdag den 25. februar besøgte Fynsk Sektion Gartneriet PKM i det nordlige Odense.

Først fik vi en introduktion til den forunderlige gartneriverden og så var der en rundvisning i Danmarks største gartneri.

PKM A/S blev grundlagt af Poul og Marie Madsen i 1948, hvor de overtog et grøntsagsgartneri med fem små drivhuse på i alt 1.500 kvm i Anderup ved Søhus. Gartneriet voksede støt, især da Poul Madsen sidst i 1950’erne begyndte at specialisere sig i potteplanter. I 1983 oprettede Poul Madsen og sønnen Kristian anpartsselskabet Poul & Kristian Madsens Gartneri ApS, og i 1989 overtog Kristian Madsen gartneriet.

I 2007/2008 og 2010 foretog PKM sin største investering nogensinde. For i alt 100 mio. kr. opførte man ca. 50.000 kvadratmeter drivhusareal for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på en populær Campanula blomst — eller klokkeblomst.

Gartneriet PKM A/S har forpligtet sig til det internationale miljøregistreringssystem MPS - Milieu Programma Sierteelt - der vurderer produktionens ressourceforbrug i et helhedsperspektiv og stiller krav til forbrug af energi, næring og pesticider samt affaldshåndtering. Det betyder, at der hver måned skal indberettes miljøregnskaber af gartneriets forbrug af eksempelvis kemikalier, gødningsstoffer, affaldsstoffer og energi. MPS dokumenterer herved gartneriets miljøpåvirkning og klassificerer herudfra virksomheden fra A-C, hvor A er det højeste niveau. PKM har siden 1. juni 2004 været klassificeret i den bedste kategori som et A-gartneri.

Erik Moes er produktions- og økonomidirektør hos PKM, han tog imod os og viste os rundt.

PKM's drivhusareal udgør nu 190.000 kvm hvortil kommer et frilandsareal på 4 hektar. 200 medarbejdere producerer 22 millioner planter om året, hvoraf ca. 90 % eksporteres til det europæiske marked. Foråret er højsæson og efteråret lavsæson og medarbejderantallet varierer i takt hermed.

Eksporten sker primært til Tyskland og herefter Sverige, Frankrig, England men nu også til Tjekkiet, Polen og Moskva.

PKM er begunstiget af at ligge nær Fynsværket, som de får fjernvarme fra. På et år 750.000 m3 — man er en afbrydelig kunde i det man kan starte eget oliefyret fjernvarmecentral op og det er med til at holde prisen nede. Til at levere spidslast har man endvidere installeret to varmeakkumuleringstanke på henholdsvis 500 m3 og 3500 m3.

Man benytter især meget varme om morgenen lige når gardinerne trækkes fra.

Derudover bruget gartneriet meget el — 27 mio. kWh bliver det til om året, mest i januar februar når produktionen topper. Forsyningen sker fra 16-17 transformerstationer. Og prisen er omkring 70 øre pr. kWh, markedselprisen er ca. 30 øre — og så er der jo transportbetaling og PSO-afgiften, som der tales meget om for tiden, den betaler konkurrenter i Holland og Tyskland ikke.

- Vi styrer stadig efter den gamle tretidstarif, dvs. vi slukker kl. 16 og tænder igen kl. 22. Morgen og formiddag slukker vi så snart vi kan, afhængigt af sollyset.

PKM har et gartneri i Polen med 25 medarbejdere, hvor der især produceres stiklinger til Campanula.

PKM samarbejder med en lokal partner i et joint venture i Kenya, som blev startet som et Danida projekt. Kenya har en utroligt stor gartnerindustri. Der er en meget stor planteproduktion både af stiklinger og snitblomster i Kenya. Stort set alle roser og nelliker er fra Kenya.

Gartneriet hedder FAIRY FLOWERS Ltd. og er beliggende nordvest for N

airobi i byen Limuru. Projektet omfatter 10.000 m2 drivhusareal, som anvendes til dyrkning af Schlumbergera- og Rhipsalidopsis-moderplanter. Drivhusene er indrettet med borde, skyggegardiner og automatisk vanding med regnvand, som genbruges, og der tilsættes CO2 til luften fra de normale 350 ppm til ca. 1000.

I 2012 blev et endnu projekt sat i gang i Kenya. Det nye gartneri hedder HADITHI PLANTS Ltd. og omfatter 25.000 kvm væksthusareal, som opføres over 3 år, fordelt med 10.000 m2 i 2012, 10.000 m2 i 2013 og 5.000 m2 i 2014.

PKM producerer stiklinger til kaktus, i Kenya. Når stiklingerne er høstet, pakkes de i solide papkasser og kører med lastbil til Nairobi. Herfra flyves de til Amsterdam, og kører så det sidste stykke med lastbil til Danmark. PKM modtager således stiklingerne på gartneriet i Danmark få dage efter at de er afsendt fra Kenya.

- Nok er energiudgifterne betydelige, men det er jo stadig lønnen, der udgør  ¾ af alle vores omkostninger. På det område er vi jo heller ikke særligt konkurrencedygtige i Danmark. Man kan sige at Danmark er det dyreste land at lave potteplanter i. Men vi er her jo stadig og beskæftiger 200 medarbejdere. Vi henter meget hjem på kvaliteten og effektiviteten. Det tager 40 sekunders arbejdstid at producere en færdig blomst.

70 % af medarbejderne er danske, 20 % er polakker og de sidst 10 % er fra øvrige lande - fra Vietnam, Thailand, Tyrkiet mv. Alle udlændinge er ansat på dansk overenskomst og PKM arbejder bevidst på at højne arbejdsmiljøet, så medarbejderne trives ligeså godt som planterne. De er fine kantineforhold og der gøres meget for miljø, sikkerhed, brandslukning osv.

- Stærk fokus på produktudvikling af nyheder og forbedring af bestående produkter betyder, at vi kan sælge vores produkter på andre parametre end prisen. Samtidig spiller investeringer i rationalisering af produktionsapparatet og løbende vurdering af muligheder for outsourcing en væsentlig rolle.

- Hvis en potteplante skal have succes skal den være holdbar, farveægte og modstandsdygtig overfor sygdomme. Den skal også have en god form og må meget gerne dufte godt.

Det er tydeligt for alle besøgende at gartneriet er højt automatiseret.

Potteplanterne køres automatisk rundt på aluminiumsborde, og de bliver vandet og gødet automatisk. De bliver ompottet ved hjælp af en avanceret robot. Lys og varme er computerreguleret, og man kan lave kunstig nat, hvilket bl.a. er nyttigt fordi nogle planter først blomstrer, når de oplever korte dage. Nu kan man få dem til at blomstre når man vil.

Der er langt mellem medarbejderne. De største drivhuse er 450 m lange, så går man en tur rundt, har man gået 1 km.

Man benytter næsten ingen kemisk bekæmpelse af skadedyr. Man tilsætter nyttedyr, der æder skadedyrene og det fungerer ret effektivt, herved forebygges 80 % af skadedyrene. Der er flyvende skadedyr, andre lever på planten og andre igen nede i jorden. Nyttedyrene er fx rovmider, nematoder og bakterier, der vandes ud.

- Det er en fin balance, der skal jo være nogle skadedyr tilbage hele tiden for at nyttedyrene kan overleve, siger Erik Moes.

- Førhen måtte kvinder, der blev gravide, hurtigt stoppe med at arbejde på grund af brugen af pesticider. I dag med den biologiske skadedyrsbekæmpelse kan de arbejde så længe som de har lyst.

Når planterne skal pakkes og sendes afsted foregår det også med automatik. Kunden kan bestille hvor åbne blomsterne skal være, så finder robotten dem selv og de kan blive pakket i plastik og i forskellige størrelser papæsker.

Det er en fælles gartnercomputer i et firma der hedder Danpot Data, der styres salgets fordeling på mange gartnerier.

Blomsterne sælges i løbet af dagen, når vi møder om morgenen er 1/3 solgt og resten sælges i løbet af formiddagen. Pakkemedarbejderne går hjem kl. 14.

- Når vi producerer blomsterne er det så at sige på forventet efterbevilling.

- Det er jo ikke sikkert, at køberne står parat, når blomsterne er klar. Sidste år oplevede vi netop et problem fordi at foråret kom sent.

Det ser dog heldigvis anderledes ud i år, i hvert fald her sidst i februar, hvor solen skinner og dagtemperaturen når op på 12 grader.

Fionia Lighting

Projektleder og civilingeniør i biokemi Thomas Rubæk fra Fionia Lighting A/S og Area Sales Manager Morten Hjorth fra Senmatic A/S fortalte om udviklingen af energirigtigt LED plantelys til gartnerier

Fionia Lighting A/S er en spin-out virksomhed fra Syddansk Universitet etableret i samarbejde med Energi Invest Fyn A/S.

Senmatic A/S i Søndersø står for produktion og markedsføring af Fionia Lightings produkter og har i mere end 40 år været en væsentlig producent af sensorer til måling af temperatur, fugtighed og gasarter samt af forskellige produkter til styring af klimaet i væksthuse indenfor gartneribranchen.

LED-diodelys optages mere effektivt end traditionelt lys i gartnerier. Man udnytter bl.a. LED’s muligheder for at skræddersy lyset ved bl.a. at ændre i lysets farvesammensætning. Det udnyttes ved PKM bl.a. i produktionen af Campanula.

De traditionelle lamper er ganske vist også meget effektive, det er højtryksnatrium lamper som giver det kendte gule skær i drivhusene og på aftenhimlen over gartnerierne.


Fionia Ligtings nye diodelamper giver en veldefineret lyskegle nedefter og derfor er lysskæret på himlen ikke så udtalt og det er rødt i stedet for gult. Lamperne giver 40 — 50 % reduktion af energiforbruget.

- Der er ikke tvivl om at de nye lamper virker og de er effektive. Prisen på lampen — ca. 6.500 kr. for en 600 W lampe — betyder at de kun er økonomiske ved nyinstallation, energibesparelsen kan ikke alene finansiere udskiftningen af bestående lamper. Prisen er pt. 2,5 gange prisen ved lamper med konventionelt lys, men holdbarheden er med 50.000 timer også ca. 5 gange så god.

- Man undgår bl.a. det at højtryksnatrium lamperne af og til falder ned over planterne, når de går i stykker. Diodelamperne har også fordele i lavloftede drivhuse ved at de afgiver mindre strålevarme.

- Vi har endnu ikke set diodefejl med de 3,5 mio. brændtimer vi har opnået pt. fortæller Morten Hjorth.

LED-Lamperne hos PKM var indstillet til mellem 300 og 400 W og kan indstilles til alt mellem 100 og 600 W. Lamperne forsynes fra 230 V nettet, i den indbyggede strømforsyning laves det om til 400 V DC. Med fotoceller under lamperne kan de styres, så de holder en konstant lysstyrke uanset udefra kommende lys.

- Vi mener, vi er konkurrencedygtige med vores lamper. Vi har udviklet et patenteret kølesystem med en meget effektiv aktiv køling. Styring, regulering og overvågning af lamperne kan ske fra den almindelige centrale Senmatic-overvågning af drivhusene. Desuden anvender vi en patenteret linse under lamperne, som giver en optimal lysfordeling, fortæller Morten Hjorth.
AEJ

 

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.